Vendetta, blodfeide. Ordet vendetta skriver seg fra Korsika, hvor det er gammel skikk at en drept manns nærmeste slektninger øver blodhevn over drapsmannen eller en av hans pårørende. Slike hevnaksjoner krever ofte ny hevn, og fiendskapet utvikler seg til en langvarig blodfeide. Den som unnlater å hevne et drap eller en annen krenkelse, bringer skam og vanære over seg selv og sin familie. I mange lokalsamfunn i middelhavslandene fritas en drept manns slekt ikke for plikten til hevn selv om drapsmannen straffes etter rettergang i storsamfunnets domstoler. På Korsika, Sicilia og i Sør-Italia er skikken mange steder ennå i hevd. Se også blodhevn.