Destituert, avsatt; blottet (f.eks. for kunnskaper).