Efemer, forgjengelig; kortvarig; uten varig verdi eller betydning.