Postere, stille på post; føre som post i regnskap, notere.