Dissimulere, skjule, fortie, forstille seg, ikke la seg merke med, dekke over.