Dokimasi, prøve(lse), betegnet i Athen særlig en prøving av om en borger oppfylte de nødvendige betingelser for å bli embetsmann. Kravene var: full borgerrett, at han ikke hadde begått handlinger som var uverdige for en borger, og at han hadde avtjent sin verneplikt.