Celebritet, berømt (celeber) person; høytidelighet.