Bommen, i uttrykket gå på bommen, leve av å bomme.