Reprise, gjenoppføring, gjentagelse; særlig av teater- eller kinostykke.