Annominasjon, sammenstilling av ord med forskjellige betydninger som ligner hverandre lydmessig; (i stilistikk) gjentagelse som består i at en replikk kommer igjen i beslektet form i den neste.