Alkoholisere, påvirke ved alkohol; tilsette alkohol, også i overført betydning, f.eks. alkoholisert om en person, et miljø el.l.