Futilitet, futil ting, betydningsløshet, ubetydelighet.