Plassere, sette, stille, legge, anvise plass, anbringe på sin plass; investere (penger).