Donquijotisme, etter Don Quijote, mangel på virkelighetssans.