Opportunistisk er noe som er preget av eller vitner om opportunisme.