Forvanskning, det å forvanske eller noe som er forvansket, å endre noe i gal retning, forvrenge, fordreie eller forfalske.