I eldre språk: ombytte, skifte av hester under skyss.