Antenat, antenatus (av ante og lat. 'født'), den førstefødte; stamfar.