Desperat, vilt fortvilet, rasende, sanseløs; (om situasjon) fortvilet, håpløs.