Manuell, som utføres eller betjenes med hånden, ofte i motsetning til maskinell.