Voivod, i de eldste tider en militær sjef, senere i forskjellige sørøsteuropeiske områder betegnelse for suverene valgfyrster. I Serbia ble den tyrkiske stattholder i Beograd kalt vojvoda. I Polen var wojewoda inntil 1950 betegnelse for en embetsmann som svarte til norsk fylkesmann.