Skalte og valte er å stelle og styre (etter behag); å bestemme etter det som passer en selv, ofte uten hensyn til andre.