Eksemplarisk, som kan tjene som eksempel, til forbilde, mønsterverdig; også: (om straff) som kan tjene til advarsel (en eksemplarisk avstraffelse).