Paritetisk, likeberettiget, likestilt, som har de samme kår eller vilkår; som gjelder paritet.