Parlamentere, underhandle, forhandle, jfr. parlamentær; også: snakke i det vide og det brede for å oppnå noe.