Krummelurer, omsvøp, dikkedarer, formaliteter; kruseduller.