Akkommodabel, (til akkommodasjon), tjenlig til, passende.