Kommerseråd, tittel som særlig er blitt tildelt større forretningsmenn (finans- og industrifolk osv.). Har bl.a. vært brukt i Danmark (1668–91, 1704–31 gitt til medlemmer av Commercecollegium, senere tom rangtittel), og i Tyskland (Kommerzienrat), hvor den ble utdelt til 1919, likesom den etter 1945 har vært gjeninnført i enkelte vesttyske delstater. Tittelen har også vært i hyppig bruk i Finland.