Bursjoasi, egentlig borgerstanden. Betegnelsen er især brukt etter julirevolusjonen 1830 og under «borgerkongedømmet» i Frankrike (1830–48). Betydningen av ordet er senere blitt utvidet av sosialistene (særlig av Saint-Simon). Bursjoaen er satt opp som motsetning til arbeideren. Bursjoasi betegner den velstilte, besittende middelstand i byene og på landet i de kapitalistiske samfunn. Det er i denne betydning ordet benyttes i marxistisk litteratur.