Renommé betyr ry eller omdømme, berømmelse eller anseelse. Se også renommert.