Intercedere, gå imellom, megle; stille sikkerhet for en annens gjeld.