Links, venstre; links gjenget (om skrue), venstregjenget; skyte links, sikte med venstre øye, legge børsekolben til venstre skulder og trekke av med venstre hånd.