Separatistisk, som gjelder eller er preget av separatisme.