Natyrell, medfødt sinnelag, medfødt sjelelig særtrekk. Jfr. naturell.