Kombinat, tidligere brukt betegnelse på en konsernlignende organisering av ulike industribedrifter, brukt i Sovjetunionen og i flere land i det kommunistiske Øst-Europa.