Beholder, oppbevaringssted. Også om vare eller gods som oppbevares.