Stoff, tøy, klede; materie, substans (jfr. grunnstoff, råstoff); masse som grunnlag for kunstnerisk utforming; materiale som kan bearbeides, behandles, drøftes; anlegg, medfødte evner, muligheter; bunnstoff (i fartøy); narkotika.