Pensjonær, en som bor i pensjonat; en som har kost og losji (pensjon) hos en familie, i et pleiehjem el.l.