Appertinenser, tilbehør. Brukes særlig i forbindelsen «mur- og nagelfaste appertinenser».