Antiviviseksjonist, person som er motstander av viviseksjon (vitenskapelige forsøk med levende dyr).