Foreteelse betyr et fenomen, en fremtoning eller et syn.