Travesti, komisk forvrengning av et diktverk (f.eks. tragedie eller epos) ved at personene og handlingen omplantes i en lavere sfære. Ett eksempel er Offenbachs Orfeus i underverdenen. Også om spottende, latterlig eller uærbødig etterligning eller omdiktning av kunstverk, motiv el.l.