Mentoring, det at en mer erfaren kollega fungerer som veileder for en med mindre erfaring. Det kan dreie seg om et ledd i opplæringen av nyansatte, men mentoring brukes særlig som metode for at prosjektledere og andre med administrativt ansvar skal få styrket kompetansen sin gjennom formell og uformell kontakt med erfarne ledere.