Eklatant, åpenbar, klar; slående, iøynefallende: et eklatant eksempel, bevis; et eklatant lovbrudd; ytre seg eller handle på en eklatant måte.