Pro, for, i stedet for. Som forstavelse angir pro-en bevegelse fremover (f.eks. progressiv, produsere); erstatning, virkende som, handlende på ens vegne, forsvarende (f.eks. pronomen, prorektor, protektor); tilhenger av, begunstigende (f.eks. pro-tysk); foran (f.eks. proscenium); forut (f.eks. profet).