Dedikere, spesielt tilpasse el. innrette for et formål; gjennomføre en dedikasjon.