Trafikkere, regelmessig kjøre en strekning (om transportmidler), ferdes på (veier og gater); drive trafikk.