Avindskjold, skjold som er vendt den gale veien, ikke mot fienden, men mot ens egne. Herav uttrykket føre (bære) avindskjold mot, bære våpen mot egne landsmenn, kjempe mot sitt eget lands interesser. Uttrykket har også vært brukt om å kjempe mot i sin alminnelighet, bl.a. av Welhaven i diktet Koll med bilen: « – han bar mod alle Grander sit haarde Avindskjold».