Imperfeksjon, ufullkommenhet, ufullstendighet, mangel.