Klimakterisk, som utgjør et vendepunkt, et klimaks.